Svatba na zámku

1. Kde se aktuálně na zámku pořádají svatby?

1) Od roku 2017 pořádáme svatby v novém svatebním sále císaře Josefa II. Tento zámecky zařízený klenutý sál v přízemí východního křídla zámku se honosí rekonstruovanou výmalbou z poloviny 19. století od malíře Josefa Navrátila a novým vybavením v podobě volných replik židlí ve stylu druhého rokoka.

Zázemí sálu tvoří chodbička s velkým zrcadlem pro možné poslední úpravy příchozích dam, sál císařovny Marie Terezie, kde se svatební hosté mohou také vyfotografovat, a sál císaře Josefa II., v němž vlastní obřady probíhají.

2) Další možností pro pořádání svatebních obřadů je anglický park zámku Zákupy, konkrétně louka poblíž zahradnického domku.

2. Jaká je kapacita svatebních prostor?

1) Nový svatební sál – sezení pro 16 hostů, stání 30 hostů.

2) Místo v parku – sezení pro 20 hostů, stání neomezeně.

3. S kým si domluvit termín svatby a úhradu poplatků?

1) S matrikou Městského úřadu Zákupy na tel.: +420 487 857 171, +420 775 175 004.

4. S kým si domluvit prohlídku svatebních prostor?

1) Se správou státního zámku Zákupy na tel.: +420 487 857 278.

5. Kolik svatba na zákupském zámku stojí?

1) Pro občana s trvalým pobytem v územním obvodu města Zákupy (Božíkov, Brenná, Veselí, Lasvice, Šidlov, Kamenice, Bohatice, Velenice) činí nájemné: 3 300 Kč.

2)  Pro občana s trvalým pobytem mimo územní obvod města Zákupy činí nájemné: 5 300 Kč.

3) Výši aktuálních správních poplatků matrice MěÚ Zákupy za uzavření sňatku najdete zde.

6. Prohlídka zámku pro svatební hosty

1)  Po předchozí dohodě se správou zámku Zákupy na tel.: 487 857 278 je možné pro svatební hosty objednat prohlídku historických interiérů zámku. Délka prohlídky může být 30 nebo 50 minut. Svatebčanům nabízíme zvýhodněnou cenu v tarifu snížené vstupné, pro rok 2017 činí 80 Kč/osobu.

7. Doplňující informace

1) Parkování pouze pro svatební hosty na 1. nádvoří zámku Zákupy do naplnění kapacity parkoviště.

2) Házení rýže, konfetů apod. je v celém areálu zámku zakázáno.

3) Ve svatebním sále je elektrická přípojka.

4) Pro svatby v anglickém parku je k dispozici již ozdobený svatební oblouk, stůl s ubrusem a květinou, zahradní židle, kabel s připojením k zásuvce 220V.

5) Sezení uspořádané pro svatby v anglickém parku je k dispozici 60 minut včetně vlastního obřadu, poté musí být z provozních důvodů uklizeno. Ve stejné době bude uzavřena také hlavní brána do parku. V provozních hodinách pak zůstane do parku přístup brankou pod zámkem u Borské ulice.

6) Možnosti a potřeby hudební produkce si prosím projednejte na matrice.

7) Přípitek ve svatebním sále není s ohledem na ochranu historických prostor možný.

8) Pejsky do nádvoří, ani do svatebního sálu nemůžeme pouštět.

9) Utajení nevěsty neposkytujeme.

10) Toalety zdarma na 2. nádvoří zámku.

11) Svatby, které probíhají v prostorách zámku nebo radnice se mohou fotografovat volně v areálu francouzské zahrady a anglického parku.

12) Terasy v zahradě jsou kvůli havarijnímu stavu uzavřené, focení zde není z bezpečnostních důvodů možné.

13) Fotografování svateb, které neprobíhají v Zákupech, je možné pouze po předchozí dohodě se správou zámku a za poplatek 500 Kč

Těšíme se na vás.