Svatba na zámku v roce 2020

1. Kde se aktuálně na zámku pořádají svatby?

1) Ve svatebním sále císaře Josefa II. Tento zámecky zařízený klenutý sál v přízemí východního křídla zámku se honosí rekonstruovanou výmalbou z poloviny 19. století od malíře Josefa Navrátila a novým vybavením v podobě volných replik židlí ve stylu druhého rokoka.

Zázemí sálu tvoří chodbička, sál císařovny Marie Terezie, kde se svatební hosté mohou také vyfotografovat, a sál císaře Josefa II., v němž vlastní obřady probíhají.

2) Další možností pro pořádání svatebních obřadů je louka poblíž zahradnického domku v anglickém parku zámku Zákupy.

3) U příležitosti 120. výročí svatby následníka trůnu arcivévody Františka Ferdinanda d´Este s hraběnkou Žofií na Chotkovou v kapli sv. Františka z Assisi (1. 7. 1900) pořádáme mimořádně svatby také v zámecké kapli - pouze v květnu a červnu roku 2020.

2. Jaká je kapacita svatebních prostor?

1) Svatební sál císaře Josefa II. – sezení pro 14 hostů (včetně rodičů), stání 30 hostů.

2) Louka a zahradního domku v anglickém parku – sezení pro 20 hostů (včetně rodičů), stání neomezeně.

3) Zámecká kaple (pouze květen a červen 2020) - sezení pro 16 hostů (včetně rodičů), stání 40 hostů.

3. S kým si domluvit termín svatby a úhradu poplatků?

1) S matrikou Městského úřadu Zákupy na tel.: +420 487 857 171, +420 775 175 004.

4. S kým si domluvit prohlídku svatebních prostor?

1) Se správou státního zámku Zákupy na tel.: +420 487 857 278.

5. Kolik svatba na zákupském zámku stojí?

1) Pro občana s trvalým pobytem v územním obvodu města Zákupy (Božíkov, Brenná, Veselí, Lasvice, Šidlov, Kamenice, Bohatice, Velenice) činí nájemné:

- svatebního sálu císaře Josefa II.: 3 300 Kč

- louky u zahradního domku v anglickém parku: 3 300 Kč

- zámecké kaple (pouze květen a červen 2020): 8 000 Kč

 

2)  Pro občana s trvalým pobytem mimo územní obvod města Zákupy činí nájemné: 

- svatebního sálu císaře Josefa II.: 5 300 Kč

- louky u zahradního domku v anglickém parku: 5 300 Kč

- zámecké kaple (pouze květen a červen 2020): 8 000 Kč

 

3) Výši aktuálních správních poplatků matrice MěÚ Zákupy za uzavření sňatku najdete zde.

 

6. Prohlídka zámku pro svatební hosty

1)  Po předchozí dohodě se správou zámku Zákupy na tel.: 487 857 278 je možné pro svatební hosty objednat prohlídku historických interiérů zámku. Délka prohlídky může být 30 nebo 50 minut. Svatebčanům nabízíme zvýhodněnou cenu v tarifu snížené vstupné, pro rok 2020 činí 100 Kč/osobu.

7. Doplňující informace

1) Dvě parkovací místa pro svatební hosty na 1. nádvoří zámku Zákupy.

2) Házení rýže, konfetů apod. je v celém areálu zámku zakázáno.

3) Ve svatebním sále i v zámecké kapli je elektrická přípojka.

4) Pro svatby v anglickém parku je zapůjčen ozdobený svatební oblouk, stůl s ubrusem a květinou, zahradní židle, kabel s připojením k zásuvce 220V.

5) Sezení uspořádané pro svatby v anglickém parku je k dispozici 60 minut včetně vlastního obřadu, poté musí být z provozních důvodů uklizeno. Ve stejné době bude uzavřena také hlavní brána do parku. V provozních hodinách pak zůstane do parku přístup brankou pod zámkem u Borské ulice.

6) Možnosti a potřeby hudební produkce si prosím projednejte na matrice.

7) Přípitek ve svatebním sále, ani v zámecké kapli není s ohledem na ochranu historických prostor možný.

8) Pejsky do nádvoří, ani do svatebního sálu či zámecké kaple nemůžeme pouštět.

9) Utajení nevěsty neposkytujeme.

10) Toalety zdarma na 2. nádvoří zámku.

11) Svatby, které probíhají v prostorách zámku nebo radnice, se mohou fotografovat volně v areálu barokní zahrady a anglického parku.

12) Terasy v zahradě jsou kvůli havarijnímu stavu uzavřené, focení zde není z bezpečnostních důvodů možné.

13) Fotografování svateb, které neprobíhají v Zákupech, je možné pouze po předchozí dohodě se správou zámku a za poplatek 500 Kč

Těšíme se na vás.