Prohlídkové okruhy

Prohlídka vede místnostmi v jižním a východním křídle druhého patra, které mají dochovanou původní výzdobu z 2. poloviny 19. století a jsou bohatě zařízeny nábytkem, obrazy, porcelánem atd. Výklad průvodce je zaměřen na období, kdy zákupský zámek patřil císaři Ferdinandovi Dobrotivému, který jej spolu se svou manželkou císařovnou Marií Annou Karolínou používal jako své letní sídlo. K vidění je např. zámecká jídelna, apartmá císaře a císařovny či císařský výtah z roku 1870. Součástí trasy je i třípokojové hostinské apartmá, kde je připomenut další významný majitel zámku - Napoleonův syn Orlík, vévoda Zákupský.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.30–16.00
 • 190 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 50 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Prohlídka vede místnostmi v severním a západním křídle druhého patra, které mají dochovanou původní výzdobu z 2. poloviny 19. století a jsou bohatě zařízeny nábytkem, obrazy, porcelánem atd. Výklad průvodce je zaměřen na období, kdy zákupský zámek patřil císaři Františku Josefovi I., který jej sám navštěvoval a zároveň i propůjčoval k letním pobytům svým blízkým příbuzným (např. svému synovi korunnímu princi Rudolfovi či své švagrové arcivévodkyni Marii Tereze z Braganzy). Součástí této trasy je i zámecká kaple, ve které se v roce 1900 konala svatba následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este a hraběnky Žofie Chotkové.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.30–16.00
 • 190 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 50 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Prohlídka vede místnostmi ve východním křídle prvního patra, zařízenými jako byt z období tzv. první republiky. Všechny pokoje bytu (předsíň, pracovna, parádní pokoj, kuchyně, koupelna, dětský pokoj a ložnice) jsou bohatě zařízeny nábytkem, obrazy, porcelánem, loveckými trofejemi atd. Výklad průvodce je zaměřen na období, kdy zákupský zámek přešel po roce 1918 do vlastnictví Československého státu a sloužil jako sídlo lesní správy. Součástí této prohlídkové trasy je i návštěva historické zámecké kuchyně z konce 19. století, nacházející se v přízemí zámku.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 16.00–16.00
 • 120 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 40 minut
 • max. 15 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Prohlídka pro děti v doprovodu průvodkyně v kostýmu princezny, která si s dětmi poutavou formou vypráví o historii zámku, výzdobě místností a zajímavých předmětech.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 10.00–15.20
 • 190 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 40 minut
 • max. 25 osob
 • rezervace doporučena
Hradozámecká noc - Vdavky továrníkovic dcerky

Prohlídka starobylého zámeckého sklepení doplněná o postavy rytířů, draků a pohádkových princezen. Volná prohlídka bez průvodce, návštěvníci si sami určují délku prohlídky dle svého vlastního zájmu a časových možností.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 10.00–16.30
 • 80 Kč (dospělí)
 • délka 15 minut
 • max. 50 osob
 • rezervace není nutná

Interiéry v I. patře zámku zařízené nábytkem a obrazy na způsob bydlení na "královském" zámku (jídelna, ložnice) a doplněná o výstavu dobových pokojíčků pro panenky. Vstupy na tuto trasu jsou ve vypsané časy, samotná prohlídka je však volná - bez průvodce a bez výkladu.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.30–16.10
 • jednotné vstupné 50 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 15 minut
 • max. 15 osob
 • rezervace není nutná

Noční prohlídky interiérů prohlídkové trasy "Zámek za císaře Františka Josefa I.". Zámeckými komnatami Vás provedou a pobaví Vás Jejich Veličenstva císař František Josef I. a císařovna Sisi, arcivévodkyně Marie Tereza (nevlastní matka Františka Ferdinanda d´Este) a zámecký kaplan, znechucený skutečností, že bude muset oddat morganatický sňatek následníka trůnu s hraběnkou Žofií Chotkovou.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • jednotné vstupné 250 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 50 minut
 • max. 25 osob
 • rezervace doporučena
Jak vybrat historický kostým pro návštěvu Císařských slavností?

Prohlídka obou prohlídkových tras "Zámek za císaře Ferdinanda Dobrotivého" a "Zámek za císaře Františka Josefa I." s výkladem od kastelána zámku. Prohlídky jsou pro pohodlí návštěvníků realizovány v méně početných skupinkách. Prohlídka s kastelánem je zároveň možností, jak ušetřit na vstupném při návštěvě obou dvou výše uvedených prohlídkových okruhů.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • jednotné vstupné 300 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 100 minut
 • max. 15 osob
 • rezervace doporučena