Svatební obřady na zámku Zákupy

Kaple, zámecký park, svatební sál či vybraný historický interiér?

1. Kde se aktuálně na zámku pořádají svatby?

 

1) zámecká kaple (26 míst k sezení, 14 míst k stání)

 

2) zámecký park (22 míst k sezení, neomezený počet míst k stání)

 

3) svatební sál (26 míst k sezení, 24 míst k stání)

 

4) císařský salon (20 míst k sezení, 10 míst k stání)

 

5) slavnostní jídelna (26 míst k sezení, 24 míst k stání)

 

6) historický interiér dle vlastního výběru (max. 15 osob včetně snoubenců a svědků)

 

2. S kým domluvit termín svatby a úhradu poplatků?

S matrikou Městského úřadu Zákupy na tel.: +420 487 857 296, +420 734 244 289.

3. S kým domluvit prohlídku svatebních prostor?

Se správou státního zámku Zákupy na tel.: +420 777 481 683, +420 602 698 367.

4. Kolik nájemné prostor na zákupském zámku stojí?

1) zámecká kaple: 9.000,- Kč

2) zámecký park: 5.400,- Kč

3) svatební sál: 5.400,- Kč

4) císařský salon: 15.000,- Kč

5) slavnostní jídelna: 24.000,- Kč

6) historický interiér dle vlastního výběru:

  a) 5.400,- Kč (oddávající, matrikářka, fotograf, snoubenci a svědci, tj. max. 7 osob)

  b) 7.200,- Kč (oddávající, matrikářka, fotograf, snoubenci, svědci a čtyři další osoby, tj. max. 11 osob)

  c) 9.900,- Kč (oddávající, matrikářka, fotograf, snoubenci, svědci a osm dalších osob, tj. max. 15 osob)

5. Doplňující informace

1) Parkování pro svatebčany je možné na veřejném parkovišti u zámku.

2) Házení rýže, konfetů apod. je v celém areálu zámku zakázáno.

3) Přípitek v interiérech zámku není s ohledem na ochranu těchto historických prostor možný.

4) Vstup se psy není na svatební obřady konané v interiérech zámku možný.

5) Vstup s kočárkem do vnitřních prostor zámku není možný; vstup s invalidním vozíkem je do vnitřních prostor zámku možný, ale svatebčané si sami zajistí manipulaci s ním (vynesení do patra a zpětné snesení dolů).

6) Fotografování svatebčanů v historických zámeckých interiérech je možné za poplatek, a sice 500,- Kč (pouze ženich a nevěsta) nebo 1.000,- Kč (ženich, nevěsta, oba svědkové a rodiče ženicha a nevěsty, tj. max. 8 osob).

7) Fotografování svatebčanů v historických zámeckých interiérech probíhá pod dozorem zaměstnance správy státního zámku Zákupy a trvá max. 30 minut. Během fotografování není povoleno sedat si na historický mobiliář, dotýkat se historického mobiliáře ani na něj cokoliv odkládat a celkově je nutno dbát ochrany historického interiéru a v něm vystaveného mobiliáře.

8) Pro občana s trvalým pobytem v územním obvodu města Zákupy (Božíkov, Brenná, Veselí, Lasvice, Šidlov, Kamenice, Bohatice, Velenice) činí nájemné svatebního sálu 3.300,- Kč.

Těšíme se na vás.